Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Z. Tokarzewskiego oraz w ulicy Granicznej w Krasnymstawie”.  [szczegóły]

Termin składania ofert - 14.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   - 14.02.2020., godz. 11:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]    
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”, prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]   
Termin składania ofert - 05.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert - 05.02.2020., godz. 11:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”  [szczegóły]
Termin składania ofert - 23.01.2020., godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia  ofert - 23.01.2020., godz. 10:15   NIEAKTUALNY

UWAGA !!!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  27.01.2020 r. godz. 10:15  

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 21.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ, Załacznik nr.2 do SIWZ.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 22.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ oraz Załacznik nr.3 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]     
Termin składania ofert: 14.01.2020  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   14.01.2020  godz. 10:15   
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2020r.  [szczegóły]    
Zapytanie ofertowe po zmianie  z dn.07.01.2020r.  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Miasto Krasnystaw zabudowa jednorodzinna [szczegóły]