Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

[szczegóły]

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

[szczegóły]

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

[szczegóły]

Informacja dotycząca ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - dostawy w rozstrzygniętym przetargu na "Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

[szczegóły]

W dniu 21 maja 2015 r. Rada Miasta Krasnystaw podjęła Uchwałę Nr VII/36/2015 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2015 - 2019". Zatwierdzony Wieloletni plan stanowić będzie podstawę działań inwestycyjnych Spółki w najbliższych latach.

[wieloletni plan]