Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie".

Oferty prosimy składać do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 11:00.

[szczegóły]

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie".

Oferty prosimy składać do dnia 3 listopada 2015 r. do godziny 11:00.

[szczegóły]

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości  50 ton na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2015/2016.

Termin składania ofert: do dnia 6 październik 2015 r. godz. 15.00

Termin dostawy soli do siedziby zamawiającego: do dnia 26 października 2015 r.

[szczegóły]

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania

Wody – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia

29 września 2015 r. godz. 15.00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2015 r.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

[szczegóły]