Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

W związku z uwagami wnoszonymi przez mieszkańców do zapisów zawartych w dostarczonym harmonogramie odbioru odpadów zielonych dotyczących liści orzecha włoskiego wyjaśniamy co następuje:

W okresie obowiązywania harmonogramu odbioru odpadów zielonych w miesiącach od maja do września 2016 roku nie będą występować odpady w postaci liści orzecha włoskiego. Jednocześnie informujemy, że w kolejnym harmonogramie obowiązującym od października 2016 roku zapis ten zostanie usunięty.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w zakładce "HARMONOGRAM" zamieszczono terminy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i wielkogabarytowych na okres maj - wrzesień 2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon"

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje że posiada do sprzedaży materiały budowalne pochodzące z prac remontowych.

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla samochdów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spólka z o.o. w Krasnymstawie".

znak sprawy: ZP/PN/6/2015

termin składania ofert: 23.12.2015 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert: 23.12.2015 r. godz. 11.10

[szczegóły]