Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na: "Remont ulic Miasta Krasnystaw" z podziałem na dwa zadania:
Zadanie Nr 1 - "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"
Zadanie Nr 2 - "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Termin składania ofert: 8.06.2017 r. godz. 11.00 [szczegóły]

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 12.06.2017 godz. 11:00.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i terminu składania ofert z dnia 05.06.2017 [szczegóły]
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 05.06.2017 [szczegóły]
Załącznik nr 1 dla Zadania Nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 05.06.2017 [szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.06.2017 [szczegóły]
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego z dnia 08.06.2017 r. [szczegóły]
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.06.2017r.[szczegóły]
Załącznik nr 1 dla Zadania Nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 08.06.2017 r. [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji rozdzielni
NN, SN i AKPiA na terenie SUW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Kranymstawie".

Termin składania ofert: 2.06.2017 r. godz. 11.00 [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na: "Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu pomiędzy ulicami: Okrzei, Królowej
Jadwigi i Polewanej w Krasnymstawie - Etap II".

Termin składania ofert: 1.06.2017 r. godz. 13.00 [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

baner maly
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na „Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III:
ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska,
ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Infromacja z otwarcia ofert [szczegóły]

_________________________________________________________________________

12.05.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]

Przediębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Dostawę używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniową
na dwa lub jeden bęben".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert 8.05.2017 r. godz. 11.00
[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
[szczegóły]