Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsię™biorstwo zakupił‚o w miesią…cu kwietniu 2006 ze Ś›rodków Narodowego Funduszu Ochrony Śšrodowiska samochód specjalistyczny SCK-4z do czyszczenia kanalizacji. Samochód wykonano na podwoziu DAF LF55 i umożliwia on ciś›nieniowe mycie kanał‚ów z równoczesnym zasysaniem zgromadzonych osadów. Można wykorzystać go także do oczyszczania wpustów ulicznych.