Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki (boczna).

Termin składania ofert: do dnia 1 września 2016 r. do godziny 14.00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

Termin składania ofert: do dnia 2 września 2016 r. do godziny 14.00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Uchwałą Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016r Nr XVII/139/2016 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe"

znak sprawy: ZP/PN/1/2016

termin składania ofert: 06.07.2016 r. do godz. 11.00

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. rozpoczęto prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna. Jednocześnie infrujemy, że w trakcie prowadzonych prac mogą ewentualnie wystąpić zakłócenia w dostawie wody.foto 3foto 4foto 5foto 6foto 7foto 8

 foto 1foto 2