Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Informacja o wygaśnię™ciu z dniem 30 czerwca umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

[szczegóły]

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr XVI/132/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

[szczegóły]

 

Z dniem 31 grudnia 2011 r. zostaje zlikwidowana kasa w przedsię™biorstwie.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto nr 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2012 r. ewentualne wpłaty gotówkowe przyjmowane będą… w pokoju Nr 4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości stałych i innych usług.

[szczegóły]

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VII/59/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodą™ i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 wrześ›nia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 roku.