Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania

Wody – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia

29 września 2015 r. godz. 15.00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2015 r.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

[szczegóły]

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

[szczegóły]

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

[szczegóły]

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

[szczegóły]