Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje że posiada do sprzedaży materiały budowalne pochodzące z prac remontowych.

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla samochdów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spólka z o.o. w Krasnymstawie".

znak sprawy: ZP/PN/6/2015

termin składania ofert: 23.12.2015 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert: 23.12.2015 r. godz. 11.10

[szczegóły]

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie".

Oferty prosimy składać do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 11:00.

[szczegóły]

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie".

Oferty prosimy składać do dnia 3 listopada 2015 r. do godziny 11:00.

[szczegóły]

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości  50 ton na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2015/2016.

Termin składania ofert: do dnia 6 październik 2015 r. godz. 15.00

Termin dostawy soli do siedziby zamawiającego: do dnia 26 października 2015 r.

[szczegóły]