Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/06/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 14.06.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  14.06.2022 r. godz. 10.15  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzstniejszej ZO_06_2022  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/05/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 31.05.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  31.05.2022 r. godz. 10.15
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]   
Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" - znak postępowania: ZP/02/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   19.05.2022 r. godz. 10.30  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” - znak postępowania: ZP/01/2022.  [szczegóły]
Termin składania ofert: 29.04.2022 r., godzina 10:00.   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:  29.04.2022 r. o godzinie 10:30 NIEAKTUALNY 
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2022 i 21.04.2022 oraz zmiana dokumentów postępowania [szczegóły]  
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2022  [szczegóły]  
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert: 04.05.2022 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert: 04.05.2022 r. godz. 10:30  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert ZP_01_2022  [szczegóły]  
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/05/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 24.03.2022 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:   24.03.2022 r. godz. 12.30  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]