Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/03/2023.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  22.02.2023  godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert:   22.02.2023  godz. 11:00   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/02/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 10.02.2023 godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:  10.02.2023 godz.  11:00  NIEAKTUALNY
Wyjaśnienia z dnia 07.02.2023  [szczegóły]  
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 15.02.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  15.02.2023 r. godz. 11:00 
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 18 stycznia i 6 luty 2023 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"  [szczegóły]
Termin składania ofert: 04.01.2023 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:   04.01.2023 r. godz. 12.00   
Wyjaśnienia z dnia 30.12.2022r.  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy ZP/03/2022 [szczegóły]

Termin składania ofert: 12.01.2023 r. godz. 10.00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   12.01.2023 r. godz. 11.00 NIEAKTUALNY 
Zmiana treści dokumentów w dniu 16.12.2022  [szczegóły]  
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana dokumentów postępowania w dniu 21.12.2022 [szczegóły]
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 16.01.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  16.01.2023 r. godz. 11:00    
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Sprostowanie informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]