Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2017 r.
została wszczęta procedura dotycząca zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na usługę 
"Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020".
Dokumenty przetargowe
dostępne są do pobrania z portalu "Baza konkurencyjności" pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019253.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert: [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

baner sredni

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Krzysztof Sugalski
i Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o. Zdzisław Ostasz reprezentujący Konsorcjum Firm: ZDI Sp. z o.o.
w Zamościu oraz RZI Człuchów Sp. z o.o. podpisali Umowę o świadczenie usług Inżyniera
Kontraktu dla Projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie".

foto 1

Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla następujących zadań:
1. Zadanie I - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (ul. Kościuszki
    do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
2. Zadanie II - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa (ul. Witosa do granicy
    aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna,
    ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta
    Stanisława).
3. Zadanie III - Rozbudowa sytemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokowej (ul. Stokowa, 
    ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby).
4. Zadanie IV - Rozbudowa sytemu kanalizacji sanitarnej - planowane osiedle pomiędzy ulicami:
    Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi.
5. Zadanie V - Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków.
6. Zadnie VI - Rozbudowa sytemu GIS.
Podpisanie Umowy z Inżynierem Kontraktu rozpoczyna intensywny okres przygotowania
do realizacji Projektu.
O następnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować
w "Aktualnościach". Zapraszamy do ponownych wizyt na naszej stronie.

foto 2

 

 

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na usługę pod nazwą: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie". Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019 r. Termin składania ofert upływa dnia 8.12.2016 r. o godz. 11:00. Oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.12.2016 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie, w sali konferencyjnej. Osoba do kontaktu: Ryszard Kozłowski, tel. +48 82 576 25 37; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest również do pobrania z portalu „Baza konkurencyjności” pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012017 Na powyższej stronie publikowane będą także ewentualne wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Instrukcja dla Wykonawców (Cz. I SIWZ)
2. Wzór umowy (Cz. II SIWZ)

3. Opis przedmiotu zamówienia (Cz. III SIWZ)
4. Załącznik Nr 1 (edytowalny) do SIWZ zmodyfikowany dnia 25.11.2016 r.
5. Załącznik Nr 2 (edytowalny) do SIWZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu dzisiejszym (9.12.2016) zamieszczamy informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Informacja z otwarcia ofert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, że w dniu 30.12.2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu.
[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Termin składania ofert do dnia 21.12.2016 do godz. 11:00

[szczegóły]

[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Termin składania ofert do dnia 28 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]