Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości stałych i innych usług.

[szczegóły]

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VII/59/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodą™ i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 wrześ›nia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 roku.

 

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zmianą… stawek podatku VAT od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegają… zmianie opłaty (brutto) za wywóz nieczystości stałych, płynnych i innych usług świadczonych przez Spółkę™.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie stawka podatku od towarów i usług (VAT) z 7% do 8%, stosowana do cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązują…cej "Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków".

[Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków]

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2010 r. włą…czono do eksploatacji nowy zestaw hydroforowy pomp II - stopnia tłoczący wodę™ do miasta. W uroczystości brali udział Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Zastępca Burmistrza Dariusz Turzyniecki, Prezes TBS Krasnystaw Andrzej Majchrowicz, Prezes KRAS-EKO Robert Poniedziałek, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy Spółki.

Uroczystego poświęcenia Stacji dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej ks. Roman Skowron. Oficjalnego uruchomienia i przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Burmistrz Andrzej Jakubiec, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Patrycja Zdybel, Prezes PGK Krzysztof Sugalski oraz Główna Księgowa Maria Laskowska.

Nowa stacja pomp zapewni niezawodną i ciągłą dostawę wody dla mieszkańców miasta Krasnystaw.

42

43

45

 

46