Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przediębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Dostawę używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniową
na dwa lub jeden bęben".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert 8.05.2017 r. godz. 11.00
[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
[szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV:
Planowanie osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi" realizowane
w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie"
[szczegóły]

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 5.05.2017 r. do godz. 11.00.
[szczegóły]

Informacja o unieważnieniu postępowania
[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania
ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”
Termin składania ofert do dnia 6 marca 2017 r. do godziny 13:00.
[szczegóły]

Harmonogram na wyżej wymieniony okres dostępny jest w zakładce HARMONOGRAM