Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner maly

W dniu 19 lipca 2017 r. Przedsiębiorstwo Budowalne "BUDOMONT" Spółka z o.o. z Rzeszowa
rozpoczeła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej - Zadania III - ul. Stokowa;
Niesieckiego; Bieleszy; Ściegiennego; Wąska; Czuby; Łukasińskiego w ramach projektu
"Rozbudowa kanalizcji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie".

foto 1 zad.1

foto 2 zad.1

foto 3 zad.1

foto 4 zad.1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017r Nr XXVIII/230/2017 wprowadza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
[szczegóły]

baner redni
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I:
ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, 
ul. Bociania, Polewana) realizowany w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]

Termin składania ofert: 3.08.2017 r. godzina 11.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.08.2017 r. Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 14.30
w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 01.06.2017 r. o godz. 10.00.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - [szeczgóły]
2. Uchwała Rady Nadzorczej - [szczegóły]
3. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego - [szczegóły]
4. Kwestionariusz osobowy - [szczegóły]
5. Oświadczenie - [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie
[szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończeniu drugiej fazy postępowania [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

baner redni
W dniu 21.06.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji budowy sieci kanalizacji
sanitarnej Zadanie III ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby,
Łukasińskiego w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".

Ponadto w dniu dzisiejszym wykonawca robót Zakład Instalacji Sanitarnych rozpoczął prace
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie IV - osiedle pomiędzy ulicami Okrzei,
Królowej Jadwigi i Polewanej.

 fot 1

fot 2

fot 3