Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2017/2018 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 10.10.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 10.10.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  13.11.2017 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:    13.11.2017 r. godz. 11.15
[szczegóły]

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe" Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 27.09.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 27.09.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 11.09.2017  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 11.09.2017 r. godzina 11.15

[szczegóły]

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kranymstawie ogłasza zapytanie
ofetowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 14.09.2017 r. do godziny 11.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2017 r. godzina 11.15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]