Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnystaw infarmuje
mieszkańców miasta Krasnystaw, że decyzją nr LU.RZT.70.26.2022.KW wydaną
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - zostały zatwierdzone taryfy ceny i stawki
opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat
tj. od 1 do 36 miesiąca (2022 - 2025) [decyzja]

Taryfy obowiązują od dnia 8 grudnia 2022 r.

Tabel I: Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2022 r.  
do dn. 7.12.2023 r

W okresie
od 13 do 24
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2023 r.  
do dn. 7.12.2024 r.

W okresie
od 25 do 36
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2024 r.  
do dn. 7.12.2025 r.

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę 
na
cele socjalno–bytowe 
rozliczni według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

3,13

3,14

3,15

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę 
na
cele socjalno–bytowe
rozliczni wwdług
wskazań wodomierza 
głównego
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

3,13

3,14

3,15

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c
]

3,30

3,30

3,30

3

Grupa III
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

3,44

3,47

3,47

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

4

Grupa IV
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

3,44

3,47

3,47

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.


Tabela II. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2022 r.  
do dn. 7.12.2023 r.

W okresie
od 13 do 24 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2023 r.  
do dn. 7.12.2024 r.

W okresie
od 25 do 36 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2024 r.  
do dn. 7.12.2025 r

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,87

5,92

5,97

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego

(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,87

5,92

5,97

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

3

Grupa III
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań 
wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierającywodę

i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,26

7,33

7,37

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

4

Grupa IV
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań 
wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,26

7,33

7,37

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

5

Grupa V
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań 
wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę

i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

8,18

8,25

8,32

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

6

Grupa VI
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań 
wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

8,18

8,25

8,32

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

wodomierze w zimie

Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozem.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o sprawdzeniu
stanu licznika wody i odpowiednim zabezpieczeniu go przed zamarznięciem.
Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on
w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza
głównego lub podlicznika (mierzącego wodę zużywana do podlewania) może dojść
do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy
w dostawie wody. Dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed
skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z np.
z jego wymianą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:
- sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne
powietrze nie przenikało do środka;
- owiń wodomierz materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami
  lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np.
  wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka
  umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
- zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich
  temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej
  z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:
- sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np.pianką
  montażową;
- uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
- odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki
  urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową.
Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona
zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.
Przypominamy, że za prawidłowe zabezpieczenie zestawu wodomierzowego
i pomieszczenia w którym on się znajduje a także wewnętrznej instalacji
wodociągowej odpowiada Klient. Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza,
niezwłocznie skontaktuj się z Pogotowiem WOD-KAN pod bezpłatnym,
czynnym całą dobę numerem 994. Wówczas pracownicy Zakładu
Wodociągów dokonają wymiany wodomierza.
Jest to usługa odpłatna.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2022/2023 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak ZO/07/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 11.10.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  11.10.2022 r. godz. 10.15
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/08/2022. [szczegóły]   
Termin składania ofert: 16.08.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   16.08.2022 r. godz. 10.15   
Zapytanie ofertowe — po zmianie z dn 08_08_2022  [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 08.08.2022 zapytanie ofertowe    [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 09.08.2022  [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 11.08.2022  [szczegóły]
Informacja o kwocie jaką Zamamwiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia [sczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

woda fontanna