Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na
potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2020/2021
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  z o.o. w Krasnymstawie".

                                                                                                                [szczegóły]

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert:   23.10.2020 r. godz. 10.45  
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej[szczegóły]

                                         informacja covid

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie

                od 12 października 2020 r. do odwołania
                     wstrzymuje przyjęcia interesantów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw telefonicznie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej IBOK. Ewentualne dokumenty i wnioski,
kierowane do PGK prosimy wrzucać w zamkniętych kopertach do skrzynki listowej
umieszczonej przy wejściu do budynku administracyjnego – ul. Piekarskiego 3.
Dokumenty, które nie mieszczą się w kopercie prosimy zostawiać na przeznaczonym
do tego stoliku znajdującym się na parterze budynku. Zaleca się dołączenie numeru
telefonu i/lub adresu e-mail, w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
Pisma wysłane drogą mailową traktowane będą tak, jak doręczone osobiście.
W sytuacjach wyjątkowych, przy konieczności osobistego kontaktu, w celu
załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Bez zmian odbywać się będzie usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnych,
odczytywanie i wymiana wodomierzy, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Dane do kontaktu:
- siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3
  82 576 23 76; fax. 82 576 68 30
- Biuro Obsługi Klienta; Dział Finansowo - Księgowy
  82 576 24 93
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piekarskiego 3
  82 576 25 37; tel. alarmowy 994
- Zakład Oczyszczania i Dróg ul. J. Piłsudskiego 54
  82 576 40 26
- adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum potencjalnego
zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych dla Państwa usług zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.

                                        COVID 19

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego "Wykonanie
ekspertyzy hydrogeologicznej stanu technicznego dwóch studni głębinowych
na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”
                                                                                                     [szczegóły]
Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   22.10.2020 r. godz. 10.15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostosowanie monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów” , prowadzonym w formie zapytania ofertowego.[szczegóły]
Termin składania ofert: - 05.10.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  - 05.10.2020., godz. 10:15.   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompowni ścieków w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: - 08.10.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: - 08.10.2020., godz. 10:15
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]