Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/03/2022. [szczegóły]

Termin składania ofert: 04.02.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:   04.02.2022 r. godz. 13.15   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert ZS_ZO_03_2022  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzstniejszej ZS_ZO_03_2022  [szczegóły]

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/01/2022. [szczegóły]

Termin składania ofert:  31.01.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:   31.01.2022 r. godz. 13.30   
Wyjaśnienia z dnia 27.01.2022 treść zapytania ofertowego  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert ZO_01_2022  [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzstniejszej ZO_01_2022  [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

od dnia 24 stycznia do 5 lutego 2022 r. będzie nieczynny.
Wyżej wymienione działanie ma na celu ograniczenie do minimum potencjalne zagrożenie epidemiczne oraz zapewnienie ciągłości świadczonych dla Państwa usług odbioru i zagospodarowania odpadów.

Dane do kontaktu:
- siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3
  82 576 23 76; fax. 82 576 68 30

- adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54
  82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/02/2022.[szczegóły]

Termin składania ofert: 28.01.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:  28.01.2022 r. godz. 13.15   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZS_ZO_02_202Z   [szczegóły]