Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2023/2024 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZO/07/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 12.12.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   12.12.2023 godz. 10:15

Informacja o maksymalnej kwocie jaką, zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej i pobranej z sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej przez Prosumenta na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"  - znak sprawy: ZS/ZO/08/2023. [szczegóły] [BIP]   
Termin składania ofert: 30.11.2023 godz. 12.30  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:  30.11.2023 godz.13.00   NIEAKTUALNY   

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 01.12.2023 r. godz. 12:30
Nowy termin otwarcia ofert:  01.12.2023 r. godz. 13:00

Zmiana treści dokumentów z dnia 25.11.2023  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

wodomierze w zimie

Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozem.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o sprawdzeniu
stanu licznika wody i odpowiednim zabezpieczeniu go przed zamarznięciem.
Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on
w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza
głównego lub podlicznika (mierzącego wodę zużywana do podlewania) może dojść
do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy
w dostawie wody. Dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed
skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z np.
z jego wymianą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:
- sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne
powietrze nie przenikało do środka;
- owiń wodomierz materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami
  lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np.
  wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka
  umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
- zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich
  temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej
  z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:
- sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np.pianką
  montażową;
- uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
- odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki
  urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową.
Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona
zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.
Przypominamy, że za prawidłowe zabezpieczenie zestawu wodomierzowego
i pomieszczenia w którym on się znajduje a także wewnętrznej instalacji
wodociągowej odpowiada Klient. Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza,
niezwłocznie skontaktuj się z Pogotowiem WOD-KAN pod bezpłatnym,
czynnym całą dobę numerem 994. Wówczas pracownicy Zakładu
Wodociągów dokonają wymiany wodomierza.
Jest to usługa odpłatna.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do
składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą
rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej
i pobranej z sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej przez Prosumenta na potrzeby
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.”

znak sprawy: ZS_ZO/07/2023[szczegóły] [BIP]

Termin składania ofert: 22.11.2023 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:   22.11.2023 godz. 9.15
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
za rok 2023 oraz za rok 2024”
- znak sprawy: ZO/06/2023. - [szczegóły]

Termin składania ofert: 9.11.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   9.11.2023 godz. 10:30   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]