Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulic, oraz uzupełnienie ubytków powstałych wskutek awarii wodociągowych na terenie Miasta Krasnystaw w 2023r.” - znak sprawy: ZO/03/2023. [szczegóły]  [BIP]
Termin składania ofert: 23.06.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  23.06.2023 godz. 9:30  
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulic, oraz uzupełnienie ubytków powstałych wskutek awarii wodociągowych na terenie Miasta Krasnystaw w 2023r.” - znak sprawy: ZO/02/2023.
Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 9.06.2023 r.
Zmiana treści wzoru umowy z dnia 9.06.2023 r. [szczegóły]   [BIP]

Termin składania ofert: 16.06.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:   16.06.2023 godz. 9:30  
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]   
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/01/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 23.05.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  23.05.2023 godz. 9:30   
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2023 roku” - znak sprawy: ZP/02/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 14.04.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  14.04.2023 godz. 9:30   
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZP/01/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 24.03.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  24.03.2023 godz. 9:30   
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.03.2023  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]