Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począwszy od 1.03.2007 roku ulegnie zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystości stałych dla odbiorców indywidualnych. Obecnie ryczałtowa opłata za odbiór nieczystości będzie wynosić‡ 4,50 zł‚ brutto od jednej osoby miesięcznie.
Przyczyną… zmiany ceny jest znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności podwyższenie od 1.01.2007 roku przez Spółkę™KRAS-EKO opłaty za składowanie odpadów oraz wzrost ceny paliw.