Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn: "Dostawa fabrycznie nowej posypywarko-
solarki ciąganej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i traktów pieszych
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.”
- znak sprawy: ZO/09/2023. [szczegóły]

Termin składania ofert:  12.01.2024 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    12.01.2024 godz. 10:30
Informacja o maksymalnej kwocie jaką, zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty unieważnieniu postępowania i wszczęciu kolejnego postępowania w sprawie zamówienia  [szczegóły]