Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn: "Dostawa fabrycznie nowej posypywarko-
solarki ciąganej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i traktów pieszych
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.”
- znak sprawy: ZO/08/2023. [szczegóły]

Termin składania ofert:  20.12.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    20.12.2023 godz. 10:30

informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przenaczyć na
realizację zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]