Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2023/2024 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZO/07/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 12.12.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   12.12.2023 godz. 10:15

Informacja o maksymalnej kwocie jaką, zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]