Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

lubelskie logotyp

Projekt nr: RPLU.15.01.00-06-0088/22
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą
towarzyszącąprodukującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii
odnawialnej (promieniowania słonecznego) na potrzeby technologiczne
Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz budowa systemu
fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji
wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2
położona na terenie miasta Krasnystaw”.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Krasnymstawie zakończyło realizację projektu współfinansowanego
przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i Miasto Krasnystaw .
Celem przedmiotowego projektu było zwiększenie produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego
dla potrzeb obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Zawieprze
i Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie.
Zakres rzeczowy Projektu realizowanego od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r.
to m.in.:
1) instalacja o mocy 160,2 kW – 1 szt. oraz instalacja o mocy 49,5 kW – 1 szt.
– obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej
mocy obu instalacji wynoszącej 209,7 kWp, zlokalizowanych na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie ul. Zawieprze działka nr ewid. 351/1.
2) instalacja o mocy 49,83 kW – 1 szt. – obejmująca dostawę wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3 działka nr ewid. 1958/2, a w szczególności
dla każdego zestawu:
a) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
b) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,
c) montaż modułów fotowoltaicznych,
d) montaż inwertera,
e) montaż instalacji elektrycznych,
f) montaż zabezpieczeń,
g) wykonanie instalacji uziemiającej,
h) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.
Zrealizowany projekt umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej
w oparciu o tradycyjne nośniki energii energią z OZE. Wykorzystanie OZE
w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się do zredukowania emisji |
zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Całkowity koszt realizacji Projektu, to kwota 1 334 550 PLN.
Źródła finansowania Projektu stanowią:
- dofinansowanie ze środków Lubelskiej Agencji Wspierania
   Przedsiębiorczości: 320 074,99 PLN;
- dofinansowanie ze środków Miasta Krasnystaw: 494 580 PLN
- środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  w Krasnymstawie: 519 895,01 PLN (w tym pożyczka z WFOSiGW
  w Lublinie 382 462,50 PLN).
Budowa instalacji fotowoltaicznej jest spójna z celem osi priorytetowej 15
Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego. Działanie
15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki,
współfinansowanego ze środków europejskich.

Instytucje współfinansujące projekt:

 logotyy 1

suw

oczyszczalnia 1

oczyszczalnia 2