Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulic, oraz uzupełnienie ubytków powstałych wskutek awarii wodociągowych na terenie Miasta Krasnystaw w 2023r.” - znak sprawy: ZO/03/2023. [szczegóły]  [BIP]
Termin składania ofert: 23.06.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  23.06.2023 godz. 9:30  
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]