Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/01/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 23.05.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  23.05.2023 godz. 9:30   
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]