Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2023 roku” - znak sprawy: ZP/02/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 14.04.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  14.04.2023 godz. 9:30   
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]