Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/03/2023.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  22.02.2023  godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert:   22.02.2023  godz. 11:00   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]