Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/02/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 10.02.2023 godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:  10.02.2023 godz.  11:00  NIEAKTUALNY
Wyjaśnienia z dnia 07.02.2023  [szczegóły]  
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 15.02.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  15.02.2023 r. godz. 11:00 
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]