Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy ZP/03/2022 [szczegóły]

Termin składania ofert: 12.01.2023 r. godz. 10.00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   12.01.2023 r. godz. 11.00 NIEAKTUALNY 
Zmiana treści dokumentów w dniu 16.12.2022  [szczegóły]  
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana dokumentów postępowania w dniu 21.12.2022 [szczegóły]
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 16.01.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  16.01.2023 r. godz. 11:00    
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Sprostowanie informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]