Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2022/2023 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak ZO/07/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 11.10.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  11.10.2022 r. godz. 10.15
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]