Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/08/2022. [szczegóły]   
Termin składania ofert: 16.08.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   16.08.2022 r. godz. 10.15   
Zapytanie ofertowe — po zmianie z dn 08_08_2022  [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 08.08.2022 zapytanie ofertowe    [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 09.08.2022  [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 11.08.2022  [szczegóły]
Informacja o kwocie jaką Zamamwiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia [sczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]