Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/05/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 31.05.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  31.05.2022 r. godz. 10.15
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]   
Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]