Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" - znak postępowania: ZP/02/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   19.05.2022 r. godz. 10.30  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]