Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/05/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 24.03.2022 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:   24.03.2022 r. godz. 12.30  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [szczegóły]