Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/02/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 1.03.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:   1.03.2022 r. godz. 13.30   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert ZO_02_2022  [szczegóły]
i
nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]