Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/01/2022. [szczegóły]

Termin składania ofert:  31.01.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:   31.01.2022 r. godz. 13.30   
Wyjaśnienia z dnia 27.01.2022 treść zapytania ofertowego  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert ZO_01_2022  [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzstniejszej ZO_01_2022  [szczegóły]