Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: 05.11.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  05.11.2021r. godz. 12:00   
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 29.10.2021r  [szczegóły]   
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_po zmianie z dn. 29.10.21r.  [szczegóły]  
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu po zmianie z dn. 29.10.2021r.  [szczegóły]  
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 05.11.21r.  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]