Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

wodomierze w zimie

Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozem.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o sprawdzeniu
stanu licznika wody i odpowiednim zabezpieczeniu go przed zamarznięciem.
Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on
w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza
głównego lub podlicznika (mierzącego wodę zużywana do podlewania) może dojść
do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy
w dostawie wody. Dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed
skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z np.
z jego wymianą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:
- sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne
powietrze nie przenikało do środka;
- owiń wodomierz materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami
  lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np.
  wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka
  umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
- zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich
  temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej
  z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:
- sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np.pianką
  montażową;
- uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
- odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki
  urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również sieć sezonową, np. ogrodową.
Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie może ona
zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.
Przypominamy, że za prawidłowe zabezpieczenie zestawu wodomierzowego
i pomieszczenia w którym on się znajduje a także wewnętrznej instalacji
wodociągowej odpowiada Klient. Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza,
niezwłocznie skontaktuj się z Pogotowiem WOD-KAN pod bezpłatnym,
czynnym całą dobę numerem 994. Wówczas pracownicy Zakładu
Wodociągów dokonają wymiany wodomierza.
Jest to usługa odpłatna.