Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (pługiem odśnieżnym) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert: 15.10.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  15.10.2021r. godz. 12:00
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.10.201 r.[szczegóły]
I
nformacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]
Ogłoszenie o wyniku postępowania_unieważnienie [szczegóły]