Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Renowacja dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  24.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    24.05.2021r. godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert [szczegły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]