Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert:  05.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    05.05.2021r. godz. 11:00
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 27.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 29.04.2021r   [szczegóły]   
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o wyniku postępowania [szczegóły]