Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 31.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 14:00 do 18:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00
Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum
potencjalnego zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych
dla Państwa usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26