Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową bramową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.[szczegóły]
Termin składania ofert:  02.04.2021 godz. 10:00.  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   02.04.2021 godz. 11:00.  NIEAKTUALNY
UWAGA - zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składnia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 10.00  

Nowy termin otwarcia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 11.00   
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]