Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
informuje, ze z dniem 1.01.2021 r. uległ zmianie druk "Wniosku o wydanie
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Powyższe spwodowane jest zmianą przepisów Prawa Budowlanego.
Wnioski złożone po dniu 1.01.2021 r. na "starych drukach" będą odsyłane
bez rozpatrzenia.

Link do wniosku - [pobierz]