Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie".
                                                                                                   [szczgóły]

Termin składania ofert: 3.11.2020 r. do godz.10.00
Termin otwarcia ofert:   3.11.2020 r. godz. 10.15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]