Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego.
[szczegóły]   
Termin składania ofert - 26.03.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert -  26.03.2020., godz. 10:15.  
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]