Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”  [szczegóły]
Termin składania ofert - 23.01.2020., godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia  ofert - 23.01.2020., godz. 10:15   NIEAKTUALNY

UWAGA !!!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  27.01.2020 r. godz. 10:15  

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 21.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ, Załacznik nr.2 do SIWZ.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 22.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ oraz Załacznik nr.3 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]