Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]     
Termin składania ofert: 14.01.2020  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   14.01.2020  godz. 10:15   
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2020r.  [szczegóły]    
Zapytanie ofertowe po zmianie  z dn.07.01.2020r.  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]