Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację gospodarki osadowej
na oczyszczalni ścieków 
w Krasnymstawie - Etap I" realizowany w ramach
projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Kranymstawie".
 

[szczegóły]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.09.2019 r. [szczegóły]

UWAGA:
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 6.09.2019 r. zmianie
uległy załączniki:
Załącznik Nr 1 - formularz oferty; Tom II SIWZ - projekt umowy;
Tom III SIWZ - OPZ_PFU; Tom IV SIWZ - Preambuła do wykazu cen

Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godzina 9.00
Termin otwarcia ofert:   24.09.2019 r. godzina 12.00
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_DZUUE_BZP   [szczegóły]   
Sprosotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]