Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera na terenie Miasta Krasnystaw” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 09.07.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 09.07.2019., godz. 10:15 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]