Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Z dniem 31 grudnia 2011 r. zostaje zlikwidowana kasa w przedsię™biorstwie.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto nr 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2012 r. ewentualne wpłaty gotówkowe przyjmowane będą… w pokoju Nr 4.