Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Zgodnie z Uchwałą Nr. V /33/2019 r/ Rady Miasta  Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. w zamian za uiszczoną opłatę, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy ,odpady zielone ( trawa ,liście, gałęzie itp. ) odbierane będą do maksymalnie 3 worków lub pojemników 120 litrowych miesięcznie. Ograniczenie odbioru odpadów zielonych z posesji wynika z gwałtownego wzrostu ilości odbieranych odpadów, oraz rosnących kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Pozostałą ilość odpadów zielonych, mieszkańcy powinni starać się zagospodarowywać we własnym zakresie ( KOMPOSTOWAĆ ) a w przypadku braku takich możliwości, można nieodpłatnie dostarczyć je do punktu SZOK -Krasnystaw ul. Piłsudskiego 54 lub telefonicznie( tel. 82 576 4026 ) zamówić odpłatną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów . 

Cena wywozu 1 pojemnika lub worka 120 l odpadów zielonych wynosi netto  6,50 zł + 8% vat.