Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 13.02.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 13.02.2019., godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[szczegóły]