Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 07.02.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia  ofert - 07.02.2019., godz. 10:15
Zapytanie i wyjaśnienia z dnia. 04.02.2019r.[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]